21st Festival, 2014

AWARDS:
Ewa Pieta Award for the Best of the Festival:
Once My Mother, dir. Sophia Turkiewicz, 2013 (documentary)

FESTIVAL GUESTS:
Marek Probosz, actor, Boxer (Bokser)

FILMS:
Drama
Jack Strong (Jack Strong), dir. Wladyslaw Pasikowski 2014
Boxer (Bokser), dir. Tomasz Blachnicki, 2011
Stones for the Rampart (Kamienie na szaniec), dir. Robert Glinski, 2014
Walesa. Man of Hope (Walesa. Czlowiek z nadziei), dir. Andrzej Wajda, 2013

Dark Comedy
Honey, I Think I've Killed You (Kochanie, chyba cie zabilem), dir. Jakub Niescierow, 2014, (90 min, black comedy)

Documentary/Short
Aram (Aram), dir. Krzysztof Talczewski, 2014
Arena (Arena), dir. Martin Rath, 2013
Once My Mother, dir. Sophia Turkiewicz, 2013
Dream of Warsaw (Sen o Warszawie), dir. Krzysztof Magowski, 2014
The Shadow Forest (Las Cieni), dir. Andrzej Cichocki, 2014
Killing Auntie (Zabicie Ciotki), dir. Mateusz Glowacki, 2013
Chapri (Chapri), dir. Katarzyna Plazinska, 2014
Shimon’s Returns (Powroty Szymona), dir. Slawomir Grunberg, Katka Reszke, 2014

© Ann Arbor Polonia