12th Festival, 2005

FESTIVAL GUESTS:
Sławomir Grunberg, director
Ewa Pięta, director

FILMS:
The Body (Ciało) by Tomasz Konecki and Andrzej Saramonowicz, 2004
Exiles: The Unkown Heroes of "Solidarity" (Wygnańcy: nieznani bohaterowie "Solidarności") by Sławomir Grunberg and Krzysztof Piotrowski, 2005
From "Solidarity" to the Freedom (Od "Solidarności" do wolności) by Krystyna Mokrosińska, 2003
The Girl in the Poster (Dziewczyna z plakatu) by Ewa Pięta, 2001
Like a Butterfly (Jak motyl) by Ewa Pięta, 2004
The Welts (Pręgi) by Magdalena Piekorz, 2004

© Ann Arbor Polonia